Akú väčšinu je potrebné dosiahnuť na schôdzi vlastníkov ?

od | 1 dec. 2021 | 24 komentáre

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

V praxi sa vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale aj správca bytového domu  alebo predseda spoločenstva vlastníkov, stretávajú s problémom správne určiť to, aká väčšina sa má dosiahnuť pri hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domov.

 

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlastníctve bytov“ alebo „zákon“) stanovuje, aký najnižší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné na prijatie rozhodnutia, teda aké kvórum sa pri hlasovaní musí dosiahnuť, aby bolo prijaté rozhodnutie.

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú najčastejšie jednoduchou väčšinou. Jednoduchá väčšina znamená, že na schválenie rozhodnutia postačí súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov tých vlastníkov, ktorí sa hlasovania zúčastnili. Touto formou sa rozhoduje o väčšine otázok, o ktorých je potrebné v bytovom dome rozhodovať. Pre zjednodušenie platí, že jednoduchou väčšinou sa rozhoduje o všetkých otázkach, o ktorých sa nerozhoduje inou väčšinou (iné kvórum) podľa ustanovení § 14b odsek 1 až 3 zákona o vlastníctve bytov. Na to, aby organizátor hlasovania dal o otázke hlasovať sa nevyžaduje teda ani prítomnosť nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, a ani opakované zvolanie schôdze ani vyčkanie akejkoľvek doby od začatia schôdze. Ak sa o tej istej veci vlastníci rozhodnú hlasovať opakovane, tak platí, že nové rozhodnutie nahradí predchádzajúce rozhodnutie, avšak namiesto jednoduchej väčšiny bude potrebné dosiahnuť absolútnu väčšinu.

 

Zákon v ustanoveniach § 14b odseky 1 až 3 upravuje tie oblasti správy bytového domu, pri ktorých sa vyžaduje vyššie kvórum. Absolútna väčšina znamená takú formu hlasovania, pri ktorej sa rozhodnutie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa na schválenie rozhodnutia vyžaduje absolútna väčšina a na schôdzu sa dostaví len 50 % vlastníkov, tak nemôže byť rozhodnutie prijaté. Získanie absolútnej väčšiny sa vyžaduje najmä pri úkonoch týkajúcich sa: formy, akou sa správa vykonáva, existencie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ustanovenia predsedu spoločenstva, prijatia stanov spoločenstva, odmeny pre predsedu spoločenstva, členov rady alebo zástupcu vlastníkov, zmluvy o výkone správy, platieb za správu, preddavkov do fondu a použitie prostriedkov z fondu, zásad hospodárenia s prostriedkami z fondu a zásad určenia výšky mesačných úhrad. Touto formou sa hlasuje tiež v prípadoch, ak sa žiada využívanie spoločných častí domu, nájom spoločných priestorov, alebo ak sa má realizovať taká stavebná úprava, ktorou môže dôjsť k zásahu do práv ostatných vlastníkov v dome. Výslovne sa táto forma hlasovania vyžaduje, ak sa hlasuje o zavedení bezpečnostného kamerového systému, pri podaní návrhu na exekúciu alebo návrhu na dražbu bytu, a pri schvaľovaní domového poriadku. Ak vlastníci chcú o tej istej otázke rozhodovať opakovane v rámci jedného roka, tak na schválenie rozhodnutia sa namiesto absolútnej väčšiny vyžaduje dvojtretinová väčšina.

 

Na schválenie bodov hlasovania, ktoré sú upravené v ustanovení § 14b odsek 2 zákona sa žiada až dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Dvojtretinová väčšina hlasov je potrebná, ak sa hlasuje o zmene účelu užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu, ak sa hlasuje o úvere na bytový dom alebo zabezpečení tohto úveru, ak sa hlasuje o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, k spoločným zariadeniam domu, príslušenstve alebo k pozemku, ak sa má nadobudnúť vec, ktorá je už vlastníkmi užívaná a vlastníci k nej majú prednostné právo.

 

Pre hlasovanie o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe platí takisto dvojtretinové kvórum, avšak s tým rozdielom, že sa zároveň žiada súhlas práve všetkých tých vlastníkov, ktorí majú so vstavbou alebo nadstavbou priamo susediť. Ak bolo rozhodnutie prijaté na základe dvojtretinovej väčšiny a vlastníci chcú o tej istej otázke rozhodovať opakovane v rámci jedného roka, tak na schválenie rozhodnutia sa vyžaduje štvorpätinová väčšina.

 

Najvyššie možné kvórum pri hlasovaní je dosiahnutie súhlasu všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a to, ak sa hlasuje o prevode spoločného nebytového priestoru, prevode spoločného priľahlého pozemku, príslušenstva domu, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov alebo, ak sa hlasuje o výstavbe novej spoločnej časti domu, zariadenia domu alebo príslušenstva, ktorými sa dom pôdorysne rozšíri a zároveň bude s domom spojený.

 

Pre ochranu práv hendikepovaných osôb platí výnimka z minimálneho kvóra a zákon pri montáži zdvíhacieho zariadenia nevyžaduje súhlas vlastníkov, ak sa zdvíhacie zariadenie má montovať v spoločných častiach domu.

 

Pre úspešné organizovanie hlasovania je potrebné vopred si zadefinovať, aké kvórum sa na jednotlivé otázky vyžaduje a podľa toho zvoliť vhodnú formu hlasovania. V prípade pochybností o správne určenom kvóre hlasovania sa môžete obrátiť na nás s požiadavkou o poskytnutie právnych služieb alebo konzultácií (tu).

 

Otázke, kto sa zúčastňuje hlasovania a ako hlasujú podieloví spoluvlastníci sa budeme venovať v ďalších článkoch.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

24 komentárov

 1. Emil

  Pre hlasovanie o zmluve o VÝSTAVBE alebo nadstavbe platí takisto dvojtretinové kvórum, avšak s tým rozdielom, že sa zároveň žiada súhlas práve všetkých tých vlastníkov, ktorí majú so vstavbou alebo nadstavbou priamo susediť.

  otázka = aké KVÓRUM musí byť ak si ideme meniť BALKÓNY u každého vlastníka bytu v našej samosprávy.. na financovanie budeme brat úver. Čo ak dvaja zo 72 nesúhlasia ?

  vďaka za stanovisko

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň, pre problematiku stavby balkónov pripravujeme samostatný článok a pre účely komplexnej informácie poskytujeme klientom individuálne právne poradenstvo. Rád Vám v stručnosti odpoviem na Vašu otázku. Na niektoré projekty prístavby balkónov sa žiada 100 % väčšina. Pokiaľ máte pripravený projekt, ktorým sa nezmení pôdorys bytového domu, tak ako správne uvádzate je potrebný súhlas 2/3 väčšiny vlastníkov a teda projekt bude odsúhlasený aj v prípade, ak nie je 100 % súhlas. V konečnom dôsledku, ak to projekt umožňuje, môže nastať aj taká situácie, kedy bude postavených 70 balkónov a 2 bytu budú bez balkónov. Úver sa schvaľuje rovnako 2/3 väčšinou. Vzhľadom k tomu, že ide o komplexnú problematiku, tak ma prosím kontaktujte tu: Kontakt . S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
   • Anka

    Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu, aka vacsina je podla zakona v pripade urcenia pomerovych koeficientov pre teplo. Na schodzi prijala nevyhodnu zmenu 1/4 vlastnikov (vsetci pritomni). Dakujem velmi pekne. Anka

    Odpoveda
    • JUDr. Jozef Jesenič

     Dobrý deň, ďakujem Vám za poukázanie na problém, s ktorým sa stretol alebo stretne každý správca. Pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a pravidlá rozpočítavania množstva tepla stanovuje ku dňu spísania tejto odpovede vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z.. Citujem ustanovenie § 7 uvedenej vyhlášky:
     „Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) na meranie tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.“
     Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak vlastníci nedohodnú iný pomer základnej zložky a spotrebnej zložky, tak platí pomer základná zložka 60 % a spotrebná zložka 40 %. Správca je pri rozpočítaní povinný postupovať v zmysle uvedenej vyhláška a vlastníci sú oprávnený korigovať len tento pomer.
     Vlastníci rozhodujú hlasovaním na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním. Podľa ustanovenia § 14b ods. 1 písm. j) zákona č. 182/1993 Z. z. sa prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých, ak sa rozhoduje o zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia. Zmena pomerov základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítaní nákladov znamená zmenu vo výške mesačných úhrad za teplo. Zmenou pomerov sa nemusí súčasne zmeniť výška mesačných preddavkov, avšak samotný náklad na teplo sa zmení a na základe toho je podľa môjho odborného právneho názoru potrebné hlasovanie podľa ust. § 14b ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.

     V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia odpovede ma prosím kontaktujte Kontakt .
     S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

     Odpoveda
    • Veronika

     Dobry den prajem, mala by som otazku k hlasovaniu na schodzi. podla clanku som zistila ze ak sa ma schvalovat vlastnikmi uver za 1400000 na komplexnu rekonstrukciu bytoveho domu, tam by kvorum malo byt 2/3 . bytovy dom ma 200 vlastnikov, pricom zo zapisnice vraj zahlasovalo za 190 a 10 bolo proti. Z reality viem ze tychlo schodz sa zucastnuje tak 20 vlastnikov. podla zakona som sa docitala ze ak vlastnik nevyjadri v hlasovani svoj postov ci uz za alebo proti schvaleniu tak jeho hlas je neplatny. Moja teoreticka otazka je: ci je naozaj tak ak sa niekto schodze nezucastnil tak jeho hlas nemozu do hlasovania zaratavat v jeho nepritomnosti automaticky ako ze suhlasi. priklad z 200 vlastnikov za zucastnilo hlasovania reakne 20. 10 za a 10 proti a v zapisnici to neuviedli ako ze10 bolo za a 10 proti navrhu a 180 sa zdrzalo takze hlasovanie nemoze byt za naveh povazovane za schvalene ale v zapisnici bolo uvedene ze 190 zahlasovalo za a 10 proti. ako je to realne s platnostou hlasu vlastnika v tomto pripade ak sa schodze nezucastnil a tym padom by jeho hlas nemal platit a teda ani ho zaratavat ako do tych 190 co s navrhom suhlasili. dakujem za upresnenie

     Odpoveda
     • JUDr. Jozef Jesenič

      Dobrý deň,
      ďakujem Vám za otázku týkajúcu sa hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bez ohľadu na to o akej veci sa hlasuje a aké kvórum je potrebné dosiahnuť tak platí, že sa počítajú hlasy tých vlastníkov, ktorí sa hlasovania zúčastnili. Pokiaľ vlastník nehlasoval, tak jeho hlas nemôže byť počítaný ani k hlasov „ZA návrh“ ani k hlasom „PROTI návrhu“. Ak je vo Vašom bytovom dome 200 hlasov a viete aspoň o jednom, ktorý sa nezúčastnil, tak výsledok hlasovania nemohol byť 190:10.
      S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

 2. Veve

  Dobrý deň pán advokát.

  Vlastnici v roku 2019 čerpali úver
  vyssi ako potrebovali na vyplatenie faktur dodavatelom.tento bezucelovy uver spravca previedol do fondu oprav domu a my už štvrtý rok zbytocne platime za nepotrebnu sumu uroky. Od 1.2.2023 nam spravca dokonca oznamil aj zvysenie urokovej sadzby. Na stretnutí vlastníkov sme sa predbežne dohodli, že poziadame o zvolanie schodze domu a chceli by sme odsuhlasit predcasne splatenie uveru sumou ktoru nepotrebujeme držať vo fonde opráv a SPLÁCAť. Okrem toho si myslíme, že tieto peniaze ani nemali byť prijmom do fondu opráv. Potrebovala by som poradiť, akou väčsinou rozhodujú vlastníci o predčasnom vyplateni casti úveru. Stačí nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov na schôdzi, alebo 2/3 väčšinou všetkých tak ako sa schvaľuje úver?
  Ďakujem za skorú odpoveď.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujem Vám za Vašu otázku vo veci predčasného splatenia časti úveru. Váš bytový dom obdržal finančné prostriedky z úveru. Ak vlastníci nerozhodli súčasne o zriadení individuálneho účtu na spravovanie úveru, tak sa poskytnuté peniaze z úveru správne stali súčasťou Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu. Na prvom mieste je potrebné posúdiť výhodnosť predčasného splatenia a prípadné sankcie s tým spojené. V prípade ak úverová zmluva poskytuje výhodné podmienky na čiastočné predčasné splatenie úveru a na fonde máte dostatočné finančné prostriedky, tak vlastníci môžu rozhodnúť o čiastočnom predčasnom splatení úveru. Na prijatie rozhodnutia sa použije ust. § 14b ods. 1 písm. i) zákona č. 182/1993 Z. z. a vlastníci rozhodnú nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov o účele použitia prostriedkov z FPÚO.
   V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia odpovede ma prosím kontaktujte Kontakt.
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 3. MAREK

  zdravím, chcel by som sa opýtať ak náš bytový dom ma 5 bytov z toho 3 byty vlastní správca a 2 byty sú vo vlastníctve iných osôb, pri hlasovaní má správca automaticky väčšinové hlasy a môže si schváliť čokoľvek. Alebo sa to berie na vlastníka čiže 3 byty jeden vlastník?

  Ďakujem za odpoveď

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujem za Vašu otázku, ktorá sa týka počítania hlasov. Vlastník každého jedného bytu alebo nebytového priestoru má jeden hlas. Ak má tá istá osoba viac bytov a nebytových priestorov, tak má pri hlasovaní taký počet hlasov, koľko má bytov a nebytových priestorov. Nepočíta sa to na osoby, ale na priestory. Platí to aj opačne ak je jeden byt v spoluvlastníctve viacerých osôb, tak aj za tento jeden byt je len jeden hlas.
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
  • Gabriel

   Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, náš bytový dom má 3 vchody spolu 42 bytov. V našom vchode sa nachádza spoločný priestor, ktorý však využiva iba jeden sused. Ako docielim aby daný priestor mohol využivať každý? Medzi 2 vchodmi sa nachádza ďalší priestor kde je kamerový systém ale je tam veľký priestor na bicykle. Správca ma informoval o tom že sa hlasovalo p tom že priestor sa obyvateľmi nebude využívať? Ako docielim to aby sme o tom hlasovali a zmenila sa táto situácia?

   Odpoveda
   • JUDr. Jozef Jesenič

    Dobrý deň,
    podľa ust. § 14 zákona č. 182/1993 Z. z. máte ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku. Rozhodnutia prijímate na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.
    Podľa ust. § 14a zákona č. 182/1993 Z. z. schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov.
    Na základe vyššie uvedeného platí, že môžete správcu požiadať, aby určitú otázku zaradil do programu najbližšej schôdze, alebo správcu štvrtina vlastníkov požiada o konanie schôdze alebo na schôdzi ako vlastníci rozhodnete, že sa o určitej otázke uskutoční písomné hlasovanie.
    Toto je spôsob, akým môžete dosiahnuť, aby sa o určitej otázke hlasovalo. Pretože pokiaľ ste sa ako vlastníci v minulosti rozhodli na nejakom spôsobe užívania spoločných priestorov, tak správca je povinný toto rozhodnutie akceptovať a môžu ho zmeniť len vlastníci novým rozhodnutím.
    S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

    Odpoveda
 4. Štefan

  Aká vaČSINA podpisovania je potrebná pri rieŠení profesionálneho upratovania ked bude zvýšené nájomné o 4,50 €, Ďakujem za odpoved.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujem Vám za otázku ohľadom potrebného kvóra pri hlasovaní o zavedení profesionálneho upratovania. Odpoveď na Vašu otázku je závislá od niekoľkých faktorov a to najmä:
   – z čoho má byť upratovanie financované,
   – či už máte vytvorenú mesačnú položku v zálohových predpisoch,
   – v akých sumách má byť platená služba a či máte dohodnuté maximálne sumy, s ktorými môže správca disponovať podľa uváženia.
   Na samotný výber nového subjektu na upratovanie ako dodávku služby sa hlasovanie nežiada. Je však vhodné, aby sa práve vlastníci zúčastnili na výbere subjektu, ktorý bude spoločné priestory upratovať.
   Podstatné však je, ako sa bude toto upratovanie financovať. Ak vychádzam z predpokladu, že ešte nikdy predtým ste nemali profesionálne upratovanie, nemáte v mesačných predpisoch vytvorenú položku na upratovanie a správca nemá daný dostatočný mandát na samostatné konanie, tak sa bude postupovať podľa ust. § 14b ods. 1 písm. j) zákona č. 182/1993 Z. z. a na rozhodnutie bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
   V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia odpovede ma prosím kontaktujte Kontakt .
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 5. božena

  Dobrý deň, som predsedníčka BD a potrebujem vedieť odpoved na otázku: máme v bd výťah 6 poschodí výťah je všade otvorený nieje zablokovaný lenže na 1. a 2. poschodí za výťah neplatia. pýtam sa majú platiť za výťah aj ked ho nepoužívajú kedže je to spoločný majetok alebo nie. na schôdzi sa o tom nikde nedohodlo o uľave. dakujem

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň, ďakujem Vám za otázku týkajúcu sa rozúčtovania nákladov na výťah. Podľa ust. § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. sa pri rozúčtovaní úhrad za plnenia zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Výťah je spoločným zariadením domu podľa ust. § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. Priamo v zákone nie je upravená konkrétna úľava pre vlastníkov, ktorí výťah nepoužívajú. Ak vlastníci rozhodujú o zásadách určenia mesačných úhrad za plnenia, tak rozhodnutia prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
   Ak Vás zaujíma viac alebo žiadate radu akým konkrétnym krokom vyriešiť situáciu, tak ma prosím kontaktujte priamo Kontakt.
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 6. Marta Lešťanová

  Dobrý deň,

  V NAŠOM BYTOVOM DOME SA USKUTOČNILO PÍSOMNÉ HLASOVANIE. PREDMET HLASOVANIA SA NESCHVÁLIL. POČAS PÍSOMNÉHO HLASOVANIA BOL PRÍTOMNÝ IBA JEDEN OVEROVATEĽ, DRUHÝ BOL V TOM ČASE PN. ANI HLASOVANIA, ANI VYHODNOTENIA SA PRE PN NEZÚČASTNIL. PRETO MÁME ZATO, ŽE HLASOVANIE BOLO AJ NEPLATNÉ, NAKOĽKO ZÁKON VYŽADUJE MINIMÁLNE DVOCH OVEROVATEĽOV.
  DO JEDNÉHO ROKA CHCEME USKUTOČNIŤ NOVÉ HLASOVANIE O TEJ ISTEJ OTÁZKE.
  AKÉ KVÓRUM BUDEME POTREBOVAŤ DOSIAHNUŤ? TO ISTÉ AKO PREDTÝM, ALEBO INÉ?

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku týkajúcu sa písomného hlasovania. Podľa ust. § 14a ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. je jednou zo zákonných podmienok vykonania platného písomného hlasovania to, že podpisy vlastníkov sú pri hlasovaní potvrdené najmenej dvoma overovateľmi. Pokiaľ písomné hlasovanie neprebehlo v súlade so zákonom, tak nie je zákonné a vyhlasovateľ písomného hlasovania je povinný také hlasovanie vyhlásiť za neúspešné. Z vyššie uvedeného dôvodu sa kvórum nezmení ani v prípade, ak sa o tej istej veci bude hlasovať opätovne v rámci jedného roka. V tomto prípade bude potrebné posúdiť aj správnosť zápisnice z písomného hlasovania. Pokiaľ máte záujem o návrh konkrétneho riešenie, tak ma prosím kontaktujte priamo Kontakt
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 7. Zdenek

  Dobry deň.

  Chcel som si nechať namontovať exterierove screenove rolety na nalkonove dvere loggie bytoveho domu. Keďže k tomuto zasahu z dovodu znemy vzhladu bytoveho domu som potreboval suhlas nadpolovicnej väcsiny vlastnikov bytov, poziadal som o súhlas hlasovanim.
  Na schodzi 11.6.2022 bolo 12 vlastnikov bytov, z toho 8 boli za a 4 proti. Celkovy pocet bytovych jednotiek je 22 z toho 19 vo vlastnictve a 3 byty sú mestske. Kedy mozem poziadat spolocenstvo o opakovane hlasovanie v danej veci a aky vysledok hlasovania potrebujem k suhlasu k montazi?

  Ďakujem

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujem Vám za otázku týkajúcu sa hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak sa o tej istej veci hlasuje opätovne do jedného roka od platného hlasovania tak zákon č. 182/1993 Z. z. v ust. § 14b ods. 6 vyžaduje, aby vlastníci túto vec odsúhlasili vo zvýšenom kvóre. Ak sa v skoršom hlasovaní prijalo rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou, tak pri opätovnom hlasovaní do jedného roka sa žiada prijatie rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou.

   V prípade ak je vo Vašom bytovom dome len 22 bytových a nebytových jednotiek a teda 22 hlasov a na hlasovaní sa zúčastnilo potrebné kvórum, ale dosiahli ste len 8 hlasov, tak pri hlasovaní do 1 roka potrebujete 15 hlasov. S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
   • Ján Palkovič

    Ak si CHCE VCHOD v bytovke vymeniť výťah z fondu opráv potrebuje na to súhlas ďalších vchodov?
    Môžu si ďalšie vchody požiadať o úver z šfrb (ak nemajú dostatok vlastných financii?) ALEBO sa tak môže urobiť iba vrámci celého bytového domu?
    (FO sa účtuje po vchodoch)
    Bráni tomu nejaký zákon?

    Odpoveda
    • JUDr. Jozef Jesenič

     Dobrý deň, ďakujem Vám za otázku týkajúcu sa spôsobu hlasovania v bytovom dome, ktorý má viacero vchodov. Pokiaľ ide o jeden bytový dom, tak všetky hlasovania sa musia vykonať v rámci celého bytového domu. Takýto bytový dom nie je možné dodatočne rozdeliť na vchody. Všetky úhrady za plnenia ako aj úhrady do FPÚaO sú príjmom tohto jedného bytového domu, nie jednotlivých vchodov.
     Ak Vás zaujíma viac alebo žiadate ďalšie radu alebo právnu službu, tak ma prosím kontaktujte Kontakt.
     S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

     Odpoveda
 8. Lukáš Ulbricht

  Dobry den, pan doktor, mam prosim otazku. Podali sme ziadost na msu ohladom vystavby zavesnych balkonov ocelovej konstrukcie, ktore budu domontovane k existujucej stavbe, teda firma pride a zavesi balkony. Mesto aj bytovy podnik sa stotoznili s nadpolovicnou vacsinou hlasov, ktore mame. Avsak trojica osob z bytovky sa odvolala ze nadpolovicna vacsina nestaci. Ako to teda je prosim? Jedna sa o zavesne balkony, ktore si kazdy financuje sam . Dakujem za odpoved

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   zákon č. 182/1993 Z. z. neposkytuje jednoznačné zadefinovanie balkónov, avšak výkladom zákona môžeme zadefinovať, že balkóny sú spoločným časťami bytového domu. Z toho dôvodu sa na uzatvorenie zmluvy o vstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva domu vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov podľa ust. § 14 ods. 2 písm. e) zákona. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkom postačí len na rozhodovanie o práve užívať nové spoločné časti domu len niektorými vlastníkmi. Rovnako nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkom sa hlasuje o preddavkoch do fondu a o použití prostriedkov z fondu (týka sa napr. jednorazových vkladov). Vzhľadom k tomu, že ide o komplexnú právnu problematiku, tak pre ďalšie poradenstvo ma môžete kontaktovať tu: Kontakt.
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.