Vydržanie nehnuteľnosti po novom

Vydržanie nehnuteľnosti po novom

746     Vydržanie nehnuteľností a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po novom od 01.05.2021   Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa novelizoval Civilný mimosporový poriadok. Nové znenie Civilného mimosporového poriadku v ustanoveniach §...