kontaktné údaje

JUDr. Jozef Jesenič, Advokát

Email: info@jeslex.sk, jesenic@jeslex.sk

Mobil: +421 944 272 007

logo slovenska advokatska komora

KANCELÁRIA

Tomášikova 5/B

821 01 Bratislava

PREVÁDZKA ŠURANY

Duklianska 3891/2A

942 01 Šurany

IČO: 50 519 174

DIČ: 1077407925

Bankové spojenie: SK90 1100 0000 0029 3609 8577

zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 7483

KANCELÁRIA

JUDr. Jozef Jesenič, Advokát

Tomášikova 5/B

821 01 Bratislava

PREVÁDZKA ŠURANY

Duklianska 3891/2A

942 01 Šurany

Email:

info@jeslex.sk

jesenic@jeslex.sk

Mobil:

+421 944 272 007

IČO: 50 519 174

DIČ: 1077407925

Bankové spojenie:

SK90 1100 0000 0029 3609 8577

zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 7483

logo slovenska advokatska komora

Napíšte nám

Máte otázku? Neváhajte sa nás opýtať čo Vás zaujíma.

alebo

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.