Písomné hlasovanie vlastníkov

Písomné hlasovanie vlastníkov

1 965     Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome   Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa zúčastňujú na správe domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len...
Výkon správy per rollam

Výkon správy per rollam

534   Výkon správy v bytových domoch počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie (hlasovanie per rollam) Výkon správy v bytových domoch je legislatívne upravený v zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon...